Klientská karta

Pro stálé zákazníky máme připraveny klientské karty. Lékové (klientské) karty jsou moderní produkt, který je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi programátory a lékárníky.


Co umí naše Klientská karta?

  • Předvyplní hlavičku receptu a pokud má lékárna u pacienta uveden kód pojištěnce (rodné číslo), umožní zkontrolovat správnost údajů o pojišťovně.
  • Upozorňuje na možný výskyt alergické reakce pacienta podle účinné látky vydávaných preparátů.
  • Prověřuje kontraindikace vydávaných přípravků v návaznosti na diagnózy vyplněné v lékové kartě pacienta.
  • Kontroluje interakce odebíraných přípravků jak v rámci receptů, tak i mezi expedicí na recepty a volným prodejem.
  • Kontroluje interakce v návaznosti na historii pacienta za předem nastavené období.
  • Umožňuje sledovat a vyhodnocovat historii úhrad pacienta podle několika volitelných kritérií.


Jak získáte s Klientskou kartu?

Zajděte si do naší lékárny, a náš personál Vám ochotně kartu vystaví.